Visdom seglar med vinden och tid.

nedladdning.png